Giảm ngáy: Kết quả của tôi sau 7 tháng sử dụng | Hình ảnh & Sự thật

Tôi sẽ sử dụng điều này như một hướng dẫn cho những người quan tâm. Tôi đã sử dụng tất cả các sản phẩm được đánh giá ở đây, và sẵn sàng nói rằng tất cả chúng đều hoạt động theo cách nhẹ đến trung bình đến trung bình. Tôi không phải là một chuyên gia về chủ đề này và không thể đưa ra ý kiến cụ thể. Tất cả các sản phẩm được liệt kê dưới đây là cùng một sản phẩm. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, vì tôi không muốn lãng phí thời gian của bạn. Bạn có thể xem đánh giá của tôi về tất cả các sản phẩm được đánh giá trên trang này bằng cách nhấp vào đây. Tôi đã thực hiện nhiều đánh giá này vì tôi nghĩ chúng hữu ích và chúng sẽ hữu ích. Tôi không đưa ra tuyên bố về các sản phẩm mà tôi đã xem xét và tôi không bán bất kỳ sản phẩm nào của mình. Nếu bạn quan tâm đến một sản phẩm cụ thể và muốn tôi đưa ra đánh giá, xin vui lòng hỏi. Tôi sẽ vui vẻ xem xét sản phẩm đó. Tuy nhiên, xin nhớ rằng tôi là một blogger độc lập, vì vậy blog này không được tài trợ bởi bất kỳ sản phẩm nào. Nếu bạn tìm thấy một sản phẩm không được liệt kê ở đây, tôi sẽ vui lòng xem lại và đăng nó.

Đừng tự làm mặt nạ ngủ! Mặt nạ sẽ không cung cấp bất kỳ cứu trợ từ ngáy, nó chỉ là một mặt nạ rẻ tiền để đắp lên mặt của bạn và hy vọng nó sẽ giúp. Ngáy có thể được điều trị và giải quyết bằng một số công cụ đơn giản.

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Snore

Snore

Caroline Levy

Ngày càng có nhiều người đam mê nói về sản phẩm này và thành công của bạn trong việc sử dụng sản ph...